Ga naar de inhoud

Zoals je op de pagina over de aanmelding en de inschrijving al kon lezen bestaat er voor veel studies aan de RWTH en de FH een Numerus Clausus. Een Numerus Clausus betekent dat je gemiddelde wordt getoetst om te kijken of je toegelaten kan worden voor die studie. Dit is per jaar variabel, daar de gemiddeldes van andere studenten ook fluctueren. Dit kun je je als volgt voorstellen:

Er zijn X plekken en Y aanmeldingen, waarbij Y groter is dan X. De cijfers van alle kandidaten Y worden gerangschikt van hoog naar laag. Omdat er maar X plekken zijn en veel meer aanmeldingen (Y), wordt er in de rangschikking naar punt bij het maximale aantal plekken X een streep getrokken. Zit jij in de groep waarvan het gemiddelde hoog genoeg is? Dan ben je aangenomen en kun je je gaan inschrijven. Voor het overige deel van de inschrijvingen die niet zijn aangenomen bestaan er nog meerdere rondes waarin de kandidaat alsnog kan worden aangenomen (door het vrijkomen van plekken door bijvoorbeeld het accepteren van een studieplek aan een andere universiteit).

Cijfers omrekenen

Omrekenen van je cijfers

Als je je wilt aanmelden voor een vak met een Numerus Clausus, moet je je cijfers laten omrekenen naar het Duitse cijfersysteem.

Deze cijfers kun je gemakkelijk omzetten in de tabel voor buitenlandse cijfers.

De cijfers worden op de RWTH en de FH volgens de gemodificeerde Bayerische Formel omgerekend. Deze formule ziet er als volgt uit:

De modifizierte Bayersche Formel
  •  Nmax is het maximale punt. Hier moet je 8.5 invullen (ookal is dit in Nederland eigenlijk 10). Dus Nmax = 8.5
  •  Nmin is het minimale punt. Hier moet je 6 invullen (ookal is dit in Nederland eigenlijk 5.5). Dus Nmin = 6
  •  Nd is je eigen punt. Dus het gemiddelde uit al je cijfers (dus de vakken van je combinatiecijfer tellen ook los mee).