Ga naar de inhoud

Numerus Clausus

De inschrijfprocedure aan de hogescholen en aan de universiteiten in NRW is anders dan die van Nederlandse universiteiten. Bij sommige studies zijn er meer geïnteresseerde scholieren dan studieplekken waardoor er een “Numerus Clausus” (NC) ontstaat.

Dit is geen loting. Alle aanmeldingen komen in één lijst die op bepaalde criteria (zoals bijvoorbeeld het eindexamengemiddelde) gerangschikt wordt. Vanaf bovenaan de lijst worden de studieplekken uitgedeeld totdat de studie ‘vol’ zit. Op de site van de RWTH kan je zien of er op jouw studie wel of geen NC rust. Vrijwel altijd wordt er ten eerste uitgegaan van je eindexamengemiddelde en komen daarna andere criteria aan bod (of je bijvoorbeeld al een aantal semesters in de wacht staat).

Aan de hand van voorgaande jaren kun je meestal een goede indruk krijgen van het gemiddelde punt dat nodig is om toegelaten te worden. Dit is echter nooit een garantie. Uiteindelijk hangt het er allemaal vanaf hoe goed en hoeveel concurrentie er is in het jaar dat je je solliciteert. Onderaan op deze pagina, bij “Downloads” kun je zien hoe de NC’s van de RWTH er de voorgaande jaren uitzagen. Van de FH vind je deze onderaan op deze pagina.

Meestal is er sprake van een plaatselijke (‘örtlicher’) NC, dit betekent dat de NC norm geldt voor aanmelding bij het desbetreffende onderwijsinstituut. Soms is er echter sprake van een landelijke (‘bundesweiter’) NC, bijvoorbeeld voor de studies geneeskunde, tandheelkunde en BWL. Je kunt op deze pagina controleren of een RWTH studie een NC heeft. Hiervoor moet je kijken wat achter jouw studie onder het kopje “NC Erstsemester” staat. Bij de FH kan dat op deze pagina. Kies je studie en kijk daarna op de pagina “Bewerbung” of je studie een NC heeft.

Numerus clausus

Uitgebreide uitleg Numerus Clausus

Voor de meeste studies is alleen het op volgorde zetten van de cijfers relevant. Er zijn echter studies waar de punten erg hoog liggen (zoals bijvoorbeeld bij geneeskunde, tandheelkunde en psychologie). Hier kunnen wartesemester, diensttijd en loting een rol spelen.

80% van de beschikbare plaatsen worden aan de hand van het gemiddelde van het eindexamencijfer vergeven. Alle punten worden dan eerst gerangschikt van hoog naar laag. Stel er kan geen keuze gemaakt worden omdat er meer mensen zijn met hetzelfde punt waarmee je toegelaten zou worden, dan dat er plaatsen zijn, dan worden al die mensen op volgorde van Wartesemester gezet. Wartesemester zijn het aantal semesters, dat je niet op een Duitse universiteit of hogeschool hebt gestudeerd vanaf het moment dat je je diploma gekregen hebt (bijvoorbeeld: je hebt geen plaats gekregen bij geneeskunde en hebt daarom 1 jaar (2 semesters) gewacht om het nog eens te proberen). Als het dan nog niet mogelijk is een keuze te maken worden de mensen die in Dienst zaten bovenaan gezet. En als dit nog niet doorslaggevend was, dan pas wordt er geloot.

20% van de beschikbare plaatsen wordt puur op basis van Wartesemester verdeeld. Kan er aan de hand hiervan geen keuze gemaakt worden (omdat er bijvoorbeeld 100 plaatsen zijn en er 110 mensen 5 wartesemester hebben), wordt er weer eerst gesorteerd op gemiddeld eindexamen punt, daarna op Dienst en daarna volgt de loting.

Een overzicht ziet er als volgt uit:

Voorbeeld:

Er zijn 10 plaatsen. Er worden dus 8 plaatsen naar Leistung en 2 naar Wartezeit vergeven. De punten in de Leistungsquote zien er alsvolgt uit:

8  –  7,5  –  7,5  –  7  –  6,8  –  6,7  –  6,5  –  6,5  –  6,5  –  6,4

Het Numerus Clausus punt wordt een 6,5. De 6,4 valt dus sowieso al af op Leistung. Nu is er echter nog een persoon te veel. Daarom worden nu de mensen met de 6,5 gesorteerd. De mensen met de meeste wachttijd komt bovenaan te staan. Als er dan een duidelijke lijn getrokken kan worden, dan wordt er niet meer gesorteerd. Anders wordt er overgegaan op Dienst, of volgt later eventueel een loting.

Bij de Wartezeit gaat dit precies hetzelfde, alleen met een andere volgorde.

facebook

instagram

Vragen?