Ga naar de inhoud

Jaarindeling

Algemeen

De jaarindeling aan zowel de RWTH als de FH verschilt wezenlijk van de gebruikelijke indeling aan een Nederlandse universiteit. Het jaar is onderverdeeld in maar 2 semesters, het “Sommersemester” (SS) en het “Wintersemester” (WS).

RWTH

De RWTH

Het SS loopt van begin april tot en met eind september, het WS loopt van begin oktober tot en met eind maart. Ieder semester bestaat uit een lesperiode van 4 maanden, waarin vooral alleen hoor- en werkcolleges plaatsvinden. Dit is de zogenaamde “Vorlesungszeit”. Hierop volgt een periode van 2 maanden, waarin geen colleges gegeven worden. In deze tijd wordt de stof van de afgelopen 4 maanden getoetst (de tentamenperiode). Tevens is er in deze periode tijd voor stages en eventueel vakantie. Dit is de zogenaamde “vorlesungsfreie Zeit”.

Een groot voordeel van dit semestersysteem (dat ook in het merendeel van de rest van de wereld gehanteerd wordt) is de goede aansluiting op andere internationale universiteiten. Dit maakt de wissel naar een andere universiteit voor een stage of semester studeren in het buitenland erg eenvoudig.

FH

De FH

De jaarindeling van de FH verschilt nauwelijks van die op de RWTH. Het grootste verschil is dat het WS in september begint en in februari eindigt en dat het SS in maart begint en in augustus eindigt.

Facebook

Instagram

Vragen?